آخرین مطالب

کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟ اغلب اوقات که مسئله‌ای پیش می‌آمد ، نیاز داشتم یک نفر باشد تا حرف‌هایم را بشنود و من را پیش داوری یا نصیحت نکند، اما هر وقت

می‌شود آیا؟

می‌شود آیا؟ می‌شود آیا که من گم کرده ی خویش باشم؟ می‌شود آیا؟ می‌شود آیا که من بی‌قرار  خویش باشم؟ می‌شود آیا؟ می‌شود آیا که خویش باز آید پیش

جملات فلسفی

جملات فلسفی • همه مى‌خواهند خردمند باشند اما جالب اینجاست که هیچ کدامشان نمی‌خواهند شکست بخورند. • به لطف بی‌ثباتی هر چیزی ممکن است. • نکته‌ی جالب درباره‌ی فلسفه‌ورزی

آخرین شعر‌ها

کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟ اغلب اوقات که مسئله‌ای پیش می‌آمد ، نیاز داشتم یک نفر باشد تا حرف‌هایم را بشنود و من را پیش داوری یا نصیحت نکند، اما هر وقت

می‌شود آیا؟

می‌شود آیا؟ می‌شود آیا که من گم کرده ی خویش باشم؟ می‌شود آیا؟ می‌شود آیا که من بی‌قرار  خویش باشم؟ می‌شود آیا؟ می‌شود آیا که خویش باز آید پیش

جملات فلسفی

جملات فلسفی • همه مى‌خواهند خردمند باشند اما جالب اینجاست که هیچ کدامشان نمی‌خواهند شکست بخورند. • به لطف بی‌ثباتی هر چیزی ممکن است. • نکته‌ی جالب درباره‌ی فلسفه‌ورزی

آخرین نامه‌ها